Ακούστε μας Live

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα online πολιτιστικά σεμινάρια της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Εκπαίδευση και πολιτισμός στην
Ελληνοαμερικανική Ένωση

Συνεχίζονται οι εγγραφές για 2 νέα εξ αποστάσεως πολιτιστικά σεμινάρια που προσφέρει η Ελληνοαμερικανική Ένωση στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Τα online σεμινάρια παρέχουν τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα να εξοικειωθούν μέσω του υπολογιστή τους σε ζητήματα πολιτισμού και επιχειρηματικότητας.ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
Διεύρυνση και εμπλουτισμός κοινού στο πεδίο του πολιτισμού

με την Λήδα Τσενέ και τον Xρίστο Παπαμιχαήλ
Η διαμόρφωση μιας κοινωνίας που σέβεται και αγκαλιάζει την ανθρώπινη διαφορετικότητα αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις. Ο εκδημοκρατισμός των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών μπορεί να αποτελέσει απάντηση στην παραπάνω πρόκληση. Παράλληλα, το άνοιγμα των πολιτιστικών οργανισμών /καλλιτεχνών /πολιτιστικών διαχειριστών σε διαφορετικά κοινά εμπλουτίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και ενισχύει τη βιωσιμότητά τους.
Το σεμινάριο που συντονίζουν η Λήδα Τσενέ και ο Xρίστος Παπαμιχαήλ έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη, η συμμετοχικότητα, και η προσβασιμότητα και πώς αυτές εφαρμόζονται στο πεδίο του πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με θεωρίες, μεθοδολογίες και εργαλεία αποκτώντας τα κατάλληλα εφόδια για να εξελίξουν τις πρακτικές και τις δραστηριότητές τους. Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολιτιστικούς διαχειριστές, καλλιτέχνες και εργαζόμενους σε χώρους πολιτισμού, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν το κοινό τους προσεγγίζοντας και ομάδες οι οποίες συχνά δεν περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων.
Έναρξη σεμιναρίου: 23 Απρίλιου. Διάρκεια: 2 μήνες.ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ:
Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων στο Πεδίο του Πολιτισμού με τη Λήδα Τσενέ Η ανεύρεση και ανάπτυξη ευέλικτων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων αποτελεί ένα από τα πιο συνήθη και σημαντικά θέματα συζήτησης και στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης. Το σεμινάριο που συντονίζει η Λήδα Τσενέ αποτελεί σύντομη εισαγωγή σε διαφορετικά μοντέλα και στρατηγικές ανεύρεσης πόρων, καθώς και ανάπτυξης επιχειρηματικών πλάνων για πολιτιστικούς και κοινωνικούς οργανισμούς.

Έναρξη σεμιναρίου: 7 Μαΐου. Διάρκεια: 1 μήνας


Πληροφορίες

Διεύθυνση Πολιτιστικών (210 3680052), www.hau.gr/culture

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου