Ακούστε μας Live

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Το περιβάλλον μας ... είμαστε εμείς! Γιάννης Γκίκας Δήμαρχος Αιγάλεω

Αειφόρος ανάπτυξη και περιβαλλοντική συνείδηση   

Σε όλα τα διεθνή έγγραφα για την περιβαλλοντική και αειφόρο ανάπτυξη τονίζεται η σημασία της διεύρυνσης της περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Αειφορία, μία «νέα κοινή συναίνεση» που για να οδηγηθούμε σε αυτήν προαπαιτούμενο είναι η συνεχής επεξεργασία των γνώσεων και ικανοτήτων που οδηγούν σε μια κοινωνία ενημερωμένων πολιτών οι οποίοι δεσμεύονται για υπεύθυνη ατομική και συλλογική δράση που θα οδηγεί σε μια οικολογικά ορθή, οικονομικά ακμάζουσα και δίκαιη κοινωνία τόσο για τις παρούσες όσο και για τις μελλοντικές γενιές. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η περιβαλλοντική συνείδηση διαμορφώνεται μέσα από τέσσερις διαστάσεις: γνώση, ενδιαφέρον, στάσεις και αξίες, συμπεριφορά. 

Με άλλα λόγια προβάλλεται η ανάγκη και στον δήμο μας:

  • μιας καινούριας συνειδητοποιημένης στάσης ζωής, αναβιώνοντας ένα πλέγμα αντιλήψεων που περιλαμβάνεται στην πολιτιστική μας κληρονομιά, 
  • κινητοποίησης και εμπλοκής όλων των παραγόντων της κοινωνίας σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, 
  • αξιοποίησης των δυναμικών που αναπτύσσονται μέσα από συνεργατικά σχήματα και διαδικασίες συνάρθρωσης του τοπικού με το συνολικό.


Το περιβάλλον μας ... είμαστε εμείς!

Γιάννης Γκίκας
Δήμαρχος  Αιγάλεω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου